• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par arodbiedrību likumu


Arodbiedrību likums

18. aprīlis, 2013

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē ir uzsaukts Arodbiedrību likums, un ir panākts saprātīgs kompromiss par vairākiem arodbiedrībām svarīgiem jautājumiem.

Piemēram, Arodbiedrību likuma 7.pants tiek izteikts jaunā redakcijā, un ir noteikti divi kritēriji, kā tiek veidotas arodbiedrības. Pirmais ir – uzņēmuma arodbiedrība, kuru var dibināt 15 cilvēki, vai - ne mazāk, kā viena ceturtdaļa strādājošo, bet jebkurā gadījumā to skaits nevar būt mazāk par pieciem. Piemēram, ja uzņēmumā ir 60 darbinieki, tad arodbiedrību var nodibināt 15 cilvēki. Ja uzņēmumā ir 100 darbinieki, tad viena ceturtā daļa ir 25, bet pēc likuma var piemērot mazāko kritēriju, - ka arodbiedrību var nodibināt 15 cilvēki.

12.pantā tiek noteiktas arodbiedrību pilnvaroto amatpersonu tiesības un pienākumi. Paredzēts, ka atsevišķas garantijas, kas ir definētas šī panta 4., 5. daļā, arodbiedrību amatpersonām tiek noteiktas, atbilstoši darba koplīgumam vai uz citu vienošanos pamata, kas noslēgtas starp darba devēju un arodbiedrību. Likumā netiek noteikti nekādi rāmji, par šīm garantijām puses pašas vienojas koplīgumā. Tieši tāpat ir ar laiku, kas darba devējam ir jānodrošina arodbiedrības pilnvarotajai personai, lai tā varētu veikt savus pienākumus – par to būs jāvienojas koplīgumā, bet tas varēs būt ne vairāk kā puse no nolīgtā darba laika.

10. pantā ir atrunāta arodbiedrību struktūrvienību veidošana. Arodbiedrībām, pirmkārt, ir tiesības nodibināt savas struktūrvienības, arodbiedrībām ir tiesības struktūrvienībām piešķirt juridiskās personas statusu, bet tad, kad tas ir izdarīts, ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojums - informācija par šīs struktūrvienības nosaukumu, ar kuru datumu tā ir dibināta un to pārstāvēt tiesīgās personas.

LBAS jurists Kaspars Rācenājs: „Šodien vienojāmies, ka Arodbiedrību likumā ir jāieliek atsauce par to, ka darbinieku atbrīvošana bez arodbiedrības piekrišanas nav pieļaujama, savukārt, par kārtību, kādā šī saskaņošana ir nepieciešama, tālāk ir dota atsauce uz Darba likumu.”

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns: „Tas, ko Arodbiedrību likumā vēlējās ielikt LBAS un dalīborganizācijas, lielākā daļa ir ievietota - par struktūrvienību, par nepieciešamību saskaņot arodbiedrības biedra atlaišanas nepieciešamību u.c. jautājumiem. Savukārt, par garantijām un arodbiedrību dibināšanas slieksni ir panākts saprātīgs kompromiss ar Darba devēju konfederāciju.”

Avots: www.lbas.lv

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.