• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par ROYAL MAIL


 

Notikumu attīstība. Darbinieku uzvara.

Kā mēs ziņojam 2013.gada 18.oktobrī CWU – mūsu arodbiedrības kolēģi no Anglijas, organizējuši vērēnīgu protesta akciju sakarā ar lielākā šīs Valsts pasta operatora „Royal Mail” privatizāciju.
Darbiniekiem nebija solītas nekādas garantijas:
-           ne par darba vietām,
-          ne par atalgojumu,
-          ne par pensiju shēmu turpmāko likteni,
-          ne par privatizētas daļas apsaimniekošanas principiem.

 

Sakarnieku arodbiedrība (CWU) aptaujāja 139000 strādājošo, lai noskaidrot, vai viņi piedalīsies streikā, ja uzņēmuma valdība neievēros arodbiedrības prasības par darba samaksas, pensiju, nākotnes darbības principiem un garantijām?
Katrs 4 no 5 atbildēja – „jā”. Tikai tad uzņēmuma vadība apsēdās pie pārrunu galda ar arodbiedrību. Uzreiz panākt vienošanās neizdevās, bet tā kā pārrunas ,tomēr, bija progress – arodbiedrība divas reizes pagarināja streika iestāšanos termiņu un kā angļu avīze „The guardian” no šā gada 9.decembra publikācijā raksta: „Royal Mail darbinieki uzvara algas palielinājumu 9% triju gadu laikā.”
Tā tad vienošanās ir panākta, streika nebūs!
 Kas vēl ietilpst pakete par ko ir vienojušies administrācija un arodbiedrība?
Tas ir:
-          Par bāzes samaksa palielināšanu  par 9.6%, triju gadu laikā;
-          Par vienreizējo izmaksu decembrī;
-          Par darba apstākļu un pensijas lietām;
-          Par arodbiedrības iesaisti uzņēmuma darbības procesu nodrošināšanā (arodbiedrības pārstāvja iekļaušana Valdes sastāvā);
Ir noteikts arī uz turpmākiem pieciem gadiem problemātisko jautājumu loks, par ko arodbiedrības vedīs pārrunas ar darba devēju. Tie ir:
-          Nē franšīzei un outsoursing ,am;
-          Atteikties no zero- stundu kontaktiem ar Royal Mail darbiniekiem;
-          Pilns darba laiks,  pārrunās arī uzņēmuma iespējas atteikties no piespiedu atlaišanām;
-          Nepasliktināt darba apstākļus;
-          Papildus iemaksas Royal Mail darbinieku pensiju shēmās.
 
Avots: http://www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/09/royal-mail-workers-pay-increase  

 

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.