• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
LSAB biroja aktualitātes oktobrī


1.10.

LBAS rīkotā jauniešu akcija „Par cienīgu darbu jauniešiem”, piedalās LSAB viceprezidente I. Kalniņa, un LSAB Jauniešu padomes pārstāvji K.Strauts A.Siliņš vairāk par rezultātiem šeit:

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jaunieši 1. oktobrī savākuši VAIRĀK NEKĀ 600 parakstus, kurus kopā ar prasībām valsts budžeta apspriešanas laikā iesniegs LR Saeimā. 2012. gada 1. oktobrī  LBAS  jaunieši (ieskaitot LSAB jauniešus), dažādu arodbiedrību pārstāvji, no plkst.15:00 līdz 18:00 Vecrīgā aicināja sabiedrību parakstīt jauniešu prasības Saeimai.

Arodbiedrību jaunieši aicina gan darba devējus, gan darbiniekus veidot solidāru atbalstu cienīgiem darba apstākļiem un iespējām jauniem cilvēkiem, un izvirza šādas prasības: 

Drošu un cienīgu darbu jauniešiem Latvijā;

Līdzvērtīgas darba iespējas jauniešiem Latvijā;

Eiropas algas jauniešiem;

Veicināt koplīguma slēgšanu uzņēmumos un nozarēs;

Cienīt apvienošanās brīvību un jauniešu profesionālo izaugsmi

LBAS jauniešu Manifestā teikts, ka katru dienu jauniešiem nākas saskarties ar bezdarbu, nedrošu darba vidi, darbu bez līguma vai ar prettiesiskiem noteikumiem, aplokšņu algām, zemu atalgojumu, pārmērīgu spiedienu no darba devēja, kaitīgiem darba apstākļiem un pamatotām bailēm norādīt darba devējam par savām tiesībām.

Šādās situācijās tiek aizskarta jaunā darbinieka cieņa, un darbavietā tiek radīta nelabvēlīga vide, kas atspoguļojas ne tikai darba, bet arī dzīves kvalitātē, ģimenes un draugu lokā.

3.10.

Sanāksme ar Citrus Solutions vadību par darba samaksas izmaiņām

Dalība TSNTSA – piedalās LSAB viceprezidente I. Kalniņa

5.10

Lattelecom uzticības personu sanāksme

7.10.

Pasaules diena par cienīgu darbu, tādēļ Pasaules arodbiedrību konfederācija (ITUC) aicina sabiedrību iestāties par cienīgiem darba apstākļiem un atzīmēt Pasaules dienu par cienīgu darbu (www.wddw.org). Šī gada tēma: gaišākas darba dienas jauniešiem!

9.10

Vispasaules Pasta diena: sveicam visus VAS „Latvijas Pasts” darbiniekus”

LBAS rīkotā ekspertu diskusija „Nodokļu mazināšana darbaspēkam-ekonomiskā izrāviena instruments”, piedalās LSAB prezidente Z.Semjonova un viceprezidente I. Kalniņa

Lattelecom Sporta un Kultūras komisijas sēde, piedalās LSAB organizators K.Strauts un uzticības personas Lidija Katkeviča un Uldis Liepa

10.10.

Iknedēļas tikšanās VAS „Latvijas Pasts” . Galvenie jautājumi:

Pasta koplīguma 2.pielikuma īstenošana un Sociālā fonda komitejas izveide;

Pastnieku- autovadītāju benzīna normu pārrunāšana un sakārtošana;

Par rudens skolu VAS „Latvijas Pasts” darbiniekiem;

Par ziemas svētku pasākumiem u.c.

12.10

Rudens skola Rīgas arodorganizāciju arodaktīvam, LBAS telpās

11.-13.10

13. Baltijas jauniešu arodbiedrību forums CIENĪGS DARBS - Jauniešu nodarbinātība un arodbiedrību līdzdalība 11.okt. – 13.okt. Rīgā, Latvija, piedalās LSAB JP pārstāvis Andrejs Siliņš

16.10

LSAB valdes sēde „Apmācībsa un pārkvalifikācija uzņēmumos”

LSAB tikšanās ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktoru E.Beļski:

VAS „Latvijas Pasts” liberalizācijas gaita un prognozes, biznesa plāns un darba samaksa masu profesijām;

Citas aktualitātes sakaru uzņēmumos

17.10.

Attīstības padome, tikšanās VAS „Latvijas Pasts”

18.10

ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” profesionālās izglītības programmu akreditācijas ekspertu apmācība "Profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšana",  piedalās LBAS eIKT nozares konsultants K.Strauts un LSAB biedri – nozares eksperti

19.10

Rudens skola Kurzemes arodorganizāciju arodaktīvam, Liepājā

20.10

LSAB atklātās spiningošanas sacensības „Dzelzs Zivs - 2012” Babītes ezerā

26.10

Rudens skola Latvijas Pasta arodaktīvam, LBAS telpās Rīgā

26.-29.10

LSAB delegācija (viceprezidente Irēna Kalniņa un SIA Lattelecom darbiniece Lienīte Dišlere piedalās seminārā "Restructuring the Telecommunications sector-development of good practices and guidelines for action”, kas notiks Portugālē, Eštorilā.

 

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.