• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
LSAB biroja aktualitātes no 25. līdz 29.jūnijam


 

 25.06.
Tikšanās ar IKT nozares uzņēmuma „Linedata” darbiniekiem par arodorganizācijas dibināšanas jautājumiem, piedalās K.Strauts
 
27.06.
Regulārā tikšanās ar Latvijas Pasta vadību.
Apspriež jautājumu par darba samaksas palielināšanas risinājumiem atsevišķiem amatiem un profesijām šobrīd notiekošās reorganizācijas ietvaros.
Vienojās pie jautājuma par vispārēju atalgojuma palielināšanu atgriezties pēc uzņēmuma darbības stabilizēšanas – pēc 5 mēnešiem.
Izskata organizatoriskas nepilnības, kas traucē atsevišķu struktūrvienību darbā. Vienojās no darbiniekiem saņemtās pretenzijas skatīt individuāli.
 
LBAS valdes sēde.
Darba kārtībā: par ESF projektu gaitu; par Eiropas pilsoņu iniciatīvu parakstu vākšanas kampaņā „Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni”;  par LM koncepcijas projektu par sociālās palīdzības pabalstu sistēmas reformu un informatīvo ziņojumu „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu”; tikšanās ar Ekonomikas ministru D. Pavļutu.
Tiekoties ar ministru, LSAB prezidente Z.Semjonova uzdeva jautājumus par Lattelecom gaidāmo privatizāciju un tās ietekmi uz darbiniekiem, kā arī vēlējās dzirdēt ministra viedokli par sociālo dialogu un koplīguma izpildi SIA Lattelecom.
Ministrs atbalsta turpmāku sadarbību arodbiedrību interesējošos jautājumos.
 
28.06.
LSAB Lattelecom arodorganizāciju Pilnvaroto konference.
Darba kārtībā: Lattelecom vadības ziņojums par uzņēmuma ekonomiskiem rādītājiem un attīstības tendencēm; Informācija par Koplīguma 7.sadaļas „Labumi darbiniekiem” (Lattelecom Plus) pusgada darbības rezultātiem; Pārmaiņas darba samaksas sistēmā. Nolēma sapulces rezolūcijā pieprasīt atalgojuma palielināšanu darbiniekiem, kā arī nosodīt koplīguma un arodbiedrību tiesību pārkāpumus.
 
LSAB viceprezidente I.Kalniņa ar novērotāja tiesībām piedalās darba grupas par valsts kapitālsabiedrību pārvaldes reformu sanāksmē
 
29.06.-01.07.
LSAB sportisti piedalās Latvijas brīvo arodbiedrību savienības ikgadējās sporta spēlēsJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.