• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB INFO 2014.gada maijs


 

 

 

 

1. EU- ASV partnerības attīstība.

 

UNI Eiropa pozīcijas TTIP pārrunām:  TTIP- Transatlantijas Tirdzniecības un Investēšanas Partnerība (Transatlantic Trade and investment Partnership).
       Pašlaik turpinās darbības saistībā ar TTIP līguma ( starp EU un ASV) saturu.  Līgums nesīs ievērojamas izmaiņas transatlantijas attiecību funkcionēšanas shēmā starp valstīm, kuru ekonomikas sastāda  pusi no pasaules kopprodukta ( GDP). 
Atbalstot ciešāku kooperāciju starp EU un US, UNI- Eiropa (kā arī ETUC) nākuši klajā ar paziņojumu, ka izskatās ,ka ne visi procesi iet tā kā mēs to vēlētos!
Šodien, izskatās, ka ciešāka kooperācija, konkurences apstākļu uzlabošanas nolūkos - dos iespēju kompānijām vēl vairāk maksimizēt  peļņu uz sociālā dempinga palielināšanas rēķina!
Bet pasaulē strādājošie vēlās jau šodien darba algas palielinājumu un uzlabojumus sadzīvē!
 
       ASV un EU šodien pastāv atšķirības , ekonomikas darbības instrumentos un arī prioritātēs. Piemēram :
- EU darbojas EU sociālais modelis, kas nozīmē, ka tādas lietas kā sociālā rakstura un finansiālā rakstura riski, draudi un uzbrukumi ir zem sabiedrības un arodbiedrības kontroles un uzraudzības un pat ir šo sabiedrisko organizāciju ietekmes mehānismi.
 ASV – tā vēl nav!
- EU darbojās Eiropas regulatora institūcijas (tā- ķīmijas nozarei – labāka prakse darbībā ar inovācijām un darba drošības jomā, darbinieku veselības aizsardzības jomā, un t.l.)
-Eiropā darbojās  Eiropas industriālo attiecību modelis ( darbinieku informēšanas un konsultēšanas modelis, kolektīvo pārrunu prakse un t.t.)
Attiecīgi arī EU var pamācīties no ASV par federālo instrumentāriju industriālā politikā un inovatīvajām metodēm kooperācijā jauno tehnoloģiju jomā savstarpējas investīcijas un nodarbinātībā. ( DARPA un ARPA – E programmas ).
       Arodbiedrību mērķis abu pušu sadarbībā sasniegt labākus standartus ( gold standarts). Līgumam jābūt tādam, lai neizjaukt nacionālo likumdošanu, nodarbinātības politiku, sociālo aizsardzību, darba un darba drošības aizsardzību, veselīgus darba apstākļus, patērētāja tiesību aizsardzību, maza biznesa aizsardzību lokālā un nacionālā līmenī.
       Tāpēc ETUC un UNI- Europa šodien ir izstrādājuši pozīciju  pārrunu mandātam ka arodbiedrībām jābūt  pārrunu dalībniekiem !
Ir noformulēta ETUC un UNI_ Europa  nostāja par līguma saturu un ETUC un UNI vadlīnijas.
Piemēram, viens no arodbiedrības pieprasījumiem  ir :
       Izslēgt no pārrunām sabiedriskos pakalpojumus (izglītība, veselība, sociālie pakalpojumi, ūdens, pasta pakalpojumi un sabiedriskais transports).
Tādiem  sektoriem, kā spēļu un telekomunikācijas jābūt piesardzīga pieeja , jo par to  ir svarīgas implikācijas no sabiedrības.
          Mēs pretojamies arī par ISDN iekļaušanu līgumā.
 
          UNI –  Eiropa ir noformulējusi  13 riskus, ko varētu izraisīt Transatlantījas līguma patreizējas teksts. Arodbiedrības vēlas izmantot savu mandātu:
- lai nepieļautu EU „zelta standartu” pasliktināšanos.;
-lai izslēgt servisa sektorus  no līgumā ieslēdzamiem punktiem, jo tas nesīšot negatīvu ietekmi kā uz servisa kvalitāti klientiem,  tā uz servisa sektorā strādājošo darba samaksu! Peļņas maksimizēšanas mērķus jāsavieno ar strādājošo un pilsoņu dzīves līmeņa uzlabošanu!
Tāds ir arodbiedrības mērķis šajā pasākumā
 
 
 2.  Ir nominēts vissliktākais „boss” pasaulē!

Amazon CEO (izpilddirektors) Džefs Bero ( Jeff Beros) saņēma vislielāko balsu skaitu kā vissliktākais „boss” pasaulē.
ETUC arodbiedrības organizēja poll (balsojums) par šo tēmu: „uzvarēja” Džefs Bero  Amazon  CEO.
 Komentējot vissliktāko „boss ,a” pasaulē sasniegumus, ģenerālsekretārs UNI Filipp Dženings teica: „ Mēs nevaram atbalstīt Amazon modeli, kā jaunās modernās ekonomikas modeli, jo tas balstās uz darbaspēka necilvēcisko izmantošanu „kā robotus” - visās darbinieku kategorijās strādājošo ( pastāvīgus, uz laiku pieņemtos, īslaicīga darba līgumos kā arī uz nepilno darba laiku strādājošos) .
 
·         Stresa kultivēšana darbā un bīstami darba apstākli;
·         Speciāli pieprasīts darbiniekiem valkāt uz rokas terminālus, lai izsekotu katru soli;
·         Nav parakstīta vienošanas ne par pārtraukumiem, ne par darba tempu;
·         Amazon personālā politikas kultūra,-  ir okšķerēšana un vardarbība.
UNI brīdina Amazon akcionārus un investorus  AGM  darīt secinājumus „no iekšienes”.
„Mēs -to darīsim no „ārienes” - teica Filipps.
 
Vairāk lasīt šeit:   http://www.uniglobalunion.org/news/amazon-ceo-jeff-bezos-voted-worst-boss-planet
 

3.      LSAB maija Valdes sēdes protokols.

 
LSAB sava valdes sēdē š.g. 13.maijā pētīja mūsu arodbiedrības attīstības perspektīvas LSAB kongresa mērķu sasniegšanai.
Viens no Valdes Lēmumiem  bija pieskaņot mūsu LSAB sektoru nosaukumus jauniem apstākļiem un arī UNI terminoloģijai , kā arī mūsu pašu kongresā pieņemtajai terminoloģijai,-un:
1.       Lattelekom sektoru turpmāk definēt kā - Informācijas, Komunikācijas un Tehnoloģiju Servisa sektoru ( IKTS) .
2.       Latvijas pasta sektoru turpmāk definēt, kā - Pasta un Loģistikas sektoru.
 
Vairāk lasīt šeit:  upload/Prot_2014_05_paarskats.doc
 

4.      Sadarbības pasākumi LSAB sektoros 

 
       4.1. LSAB kopā ar LP Vadību š.g. 4.maijā Attīstības padomes formātā aktualizēja Pasta nākotnes perspektīvas un pieprasīja no LP Vadības konkrētāko vīziju par Latvijas Pasta nākotnes perspektīvām .
UNI Pasta un loģistikas mājas lapā ir informācija par nākotnes profesijām pasaules pastos.
Ir identificēti jaunie nākotnes produkti:
·         E-pastā
·         E- finansēs;
·         E-komercijā;
·         E- pārvaldē.
LSAB pieprasījums LP Vadībai par LP nākotni ir nepieciešams praktiskajām darbībām darbinieku sagataves nolūkos.
Sanāksmē tika apspriesta LP Soc. Fonda  aktualitātes un perspektīvas.
Sanāksmē tika saņemta informācija par motivāciju shēmu iedarbi LP.
Nākoša Attīstības padomes sēde būs 2014.gada 11.Jūlijā.
 
       4.2.  LTC – turpinās darbības ar darba samaksas un darba laika izmantošanas iespējām darba produktivitātes celšanas nolūkos.
LSAB konstatēja nepilnības un riskus summēta darba laika uzskaites konceptā, kā arī piedāvātos darba samaksas sistēmu indentifikācijā (nav aprakstu).
Sarunās turpinās.
Nākoša sanāksme būs 2014.gada 3.jūnijā.
 

5.     LSAB pasākumi garajās maija brīvdienās.

 
Šogad LSAB Arodbiedrības aktīvisti bija sarūpējuši saviem kolēģiem skaistas brīvā laika aktivitātes ārzemēs.
 Kopā četri autobusi  ekskursantu! Ar diviem autobusiem LTC arodbiedrības biedri , kurš vēlējas –ari ar ģimenes locekļiem, devās braucienos uz Vāciju apskatīt Bavārijas pilīs, kā arī uz Itāliju. L Pasta arodorganizācijas biedri ar 2 autobusiem devās apskatīt Parīzi. Ekskursijas organizēja LSAB arodkomiteju aktīvisti. LSAB Valde, saskaņā ar Nolikumu , daļēji atbalstīja materiāli. Ir safilmētas skaistas fotogrāfijas un sarakstītas skaistas „atmiņas”,-
Par to lasi un skaties LSAB mājas lapā.
 
Vairāk lasīt sadaļā Brīvais laiks- Ekskursijas: http://www.lsab.lv/lv/brivais-laiks/p1/
 
 
 
Materiāls sagatavots LSAB birojā.
 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.