• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LBAS rīko darba aizsardzības konferenci


 

Lai aktualizētu drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu nozīmi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 16.aprīlī plkst. 10.30 rīko Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci. Tā notiks Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē.
Konferencē piedalīsies ap 80 pārstāvjiem no LBAS dalīborganizāciju sastāvā esošajām arodbiedrībām.
            Ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem darbs ir vienīgais iztikas avots sev un ģimenei, un, pelnot iztiku, nodarbinātais nedrīkst zaudēt savu veselību vai dzīvību. Kā liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) sniegtā informācija, Latvijā pagājušā gadā darbavietās gāja bojā 36 darbinieki, nelaimes gadījumos darbā cieta 1750 nodarbinātie, smagi traumēti - 210 nodarbinātie, turklāt strauji pieaug arodslimnieku skaits. Joprojām ir augsts nelaimes gadījumu procents nodarbinātajiem ar nelielu stāžu (līdz 4 gadiem) un jauniešu vidū.
Galvenie iemesli nelaimes gadījumiem darbā ir neapmierinoša darba organizācija, nepiemēroti darba apstākļi, nepietiekama darbinieku instruktāža un apmācība, nepiemēroti darba apstākļi un neuzmanīga darbinieku rīcība. Kā pilnīgi nepieņemamu LBAS vērtē situāciju, ka tikai pusē no uzņēmumiem valstī ir pilnībā veikta darbavietu riska faktoru pilnvērtīga novērtēšana.
            Konferences sākumā jau tradicionāli būs piemiņas brīdis cietušajiem un bojā gājušajiem nelaimes gadījumos darbā. Par darba aizsardzības jomas attīstību LBAS darbības ceturtdaļgadsimtā pastāstīs LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis informēs par darba aizsardzības likumdošanas situāciju valstī un par sadarbību ar LBAS. Konferences dalībnieki uzklausīs ekspertu un institūciju pārstāvju viedokļus par darba apstākļiem Latvijā 25 gados, par sadarbību ar sociālajiem partneriem, par individuālo aizsardzības līdzekļu pilnveidošanu, par arodslimību attīstības tendencēm 25 gados un profilakses pasākumiem to izskaušanā.
Nozīmīgu konferences daļu aizņems arodbiedrību pārstāvju dalīšanās ar labās prakses piemēriem.  Māris Grambergs, AS „Cēsu alus” arodorganizācijas pārstāvis, uzticības persona, uzstāsies par tēmu „Zinošs darbinieks – produktīvs, drošs un mierīgs darbinieks”. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš dalīsies LIZDA pieredzē darba aizsardzības jomā. Konferences dalībnieki varēs gūt ieskatu par uzticības personu darbības aspektiem uzņēmumā VAS „Latvijas Pasts”, kā arī par Latvijas Celtnieku arodbiedrības un tās jauniešu aktivitātēm darba aizsardzības jomā.         LBAS un tās dalīborganizācijas ceturtdaļgadsimta pastāvēšanas laikā ir aktīvi darbojušās darba aizsardzības jomā – gan normatīvo aktu izstrādes komisijās, gan uzņēmumos tiek slēgti koplīgumi, kuros liela vērība tiek piešķirta darba aizsardzības jautājumiem. Ar aktīvu arodbiedrības dalību tiek ievēlētas uzticības personas – nodarbināto pārstāvji darba aizsardzības jomā. 2014. gadā ar arodbiedrības atbalstu darbojās 1742 uzticības personas un 852 atbildīgās personas darba aizsardzībā. Tomēr ne visās arodorganizācijās ir noslēgti koplīgumi vai vienošanās darba aizsardzības jautājumos, arī aktivitātei uzticības personu izvirzīšanā un ievēlēšanā vajadzētu būt lielākai.
Konferences noslēgumā tiks pieņemts aicinājums „Par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām” valsts institūcijām, darba devējiem, nozaru un uzņēmumu arodorganizācijām, uzticības personām un nodarbinātajiem.

--
Sanita Birkenfelde
LBAS sabiedrisko attiecību speciālisteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.