• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Jaunumi no EiropasEiropas Komisija iInformē:
1. Apstiprinātas 2011. gada stratēģiskās prioritātes.
Darba programmā atspoguļota Komisijas apņemšanās izvest Eiropu no krīzes un virzīt to uz labklājību, drošību un sociālo taisnīgumu.
 2. Sagatavoti plāni Eiropas vienotā tirgu stiprināšanai.
Komisija ierosina pasākumus, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, kad viņi izmanto savas ES tiesības stāties laulībā, pirkt mājokli vai reģistrēt automobili citā ES dalībvalstī. Rūpniecība Eiropai — Eiropa rūpniecībai
 3. Ja Eiropa vēlas palikt globālās ekonomikas līdere, rūpniecība jāatzīst par prioritāti.
Paziņojumā izklāstīta stratēģija, kuras mērķis ir stiprināt izaugsmi un nodarbinātību, saglabājot un atbalstot spēcīgu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu rūpniecības bāzi Eiropā, kura piedāvā labi apmaksātas darba vietas un vienlaikus emitē mazāk ogļskābās gāzes. 
 4. Izvīrzīta prasība Apvienotajai Karalistei pārtraukt diskrimināciju.
Eiropas Komisija ir pieprasījusi Apvienotajai Karalistei izbeigt diskriminējošos nosacījumus attiecībā uz tiesībām uzturēties šajā dalībvalstī kā darba ņēmējam, kuri liedz saņemt noteiktus sociālos pabalstus to astoņu no desmit dalībvalstu (Čehijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas) valstspiederīgajiem, kuras pievienojās ES 2004. gadā.


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.