• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Grozījumi Darba likumā


http://likumi.lv/ta/id/270232-grozijumi-darba-likuma

 -          Ar pirmo janvāri būs samazināts arī pieļaujamais virsstundu skaits: "Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus." - Darba likuma 136(5).

 
-          Publicēti grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī. Lielākās izmaiņas ir par darbinieku kvalifikāciju izdevumu segšanu DL 96 pants un ieviests arī jauns Darba likuma 112.1 pants, atbilstoši kuram, uzteikumu otrai pusei var nosūtīt arī pa elektronisko pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ja tas noteikts darba līgumā vai darba koplīgumā.

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.