• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Fizisko personu datu aizsardzība


11.aprilī  LBAS dalīborganizāciju pārstāvju sanāksmē Datu Valsts inspekcijas 1.daļas vadītāja Sanita Vetšteina informēja par fizisko personu datu aizsardzību. No LSAB sanāksmē piedalījās I.Kalniņa un M.Leja.

Personas datu aizsardzība ir viena no privātuma aizsardzības jomām un tās mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp indivīda tiesībām uz privātumu un sabiedrības interesēm.
Latvijā šī ir samērā jauna joma: Fizisko personu datu aizsardzības likums stājās spēkā 2000.gada 20.aprīlī, bet Datu valsts inspekcija strādā kopš 2001.gada, tāpēc ir vēl pietiekami daudz neatbildētu jautājumu. Vienlaikus notiek arī šīs jomas reformēšana, lai 2015.gadā ieviestu vienotu Eiropas regulējumu.

Sanāksmē tika runāts par personas datu jēdziena izpratni, kas ietver jebkāda informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Par  sensitīviem jeb īpaši jūtīgiem datiem (par rasi, tautību, reliģisko filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, par veselību vai seksuālo dzīvi), kur paredzēta pastiprināta aizsardzība.
Par personas datu apstrādes tiesisko pamatu (likums, personas piekrišana, līgumsaistības) – kam, kādos gadījumos, kādā veidā, kādā apjomā drīkst atklāt datus, kā arī no kā, kādā veidā un apjomā drīkst pieprasīt datus. Kādos gadījumos jāveic reģistrācija Datu valsts inspekcijā, vai nepieciešams personas datu apstrādes speciālists.

Notika plašāka diskusija par datu aizsardzības pārkāpumiem, ar kuriem nākas saskarties arodbiedrības darba ikdienā, uzklausot darbinieku sūdzības par to, ka darba devējs, piemēram:
• neadekvāti paplašina pieprasīto datu apjomu un pieprasa ziņas par trešajām personām - darbinieka ģimenes locekļiem, radiniekiem;
• pieprasa sensitīvos datus – par piederību arodbiedrībai;
• mēģina iegūt atsauksmes no iepriekšējās darba vietas bez darbinieka piekrišanas;
• publicē internetā atsauksmes par darbinieku;
• pieprasa no darbinieka pēc slimošanas informāciju par konkrētās slimības iemeslu;
• veic video novērošanu un darbinieku e-pasta caurlūkošanu, neievērojot cilvēktiesību aizsardzības ierobežojošos kritērijus.

Plašāka informācija:
 Datu valsts inspekcija.
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz darba dienās no plkst.14:00 līdz 16:00
Tel.67223131, Fakss:67223556, E-pasts: info@dvi.gov.lv
www.dvi.gov.lvJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.