• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
ETUC ZIŅAS


 

LSAB ir saņēmis no ETUC (Eiropas arodbiedrību konfederācijas ) kārtējo (marta numuru) „Trade Union News”, kurā tiek pausta arodbiedrību nostāja par aktuālām ETUC samita tēmām:
-          Algu samazinājums neveicina EU ekonomikas atveseļošanu;
-          Eiropas jaunieši negrib būt par „zaudēto paaudzi„;
-          5 punktu plāns Ukrainai;
-          Deflācijas risks grauj EU ekonomikas atveseļošanu;
-          Eiropas nākotnei nepieciešama patiesa dzimumu vienlīdzība;
-          Šā mēneša Tweet,i un Facebook
Lasiet šeit: http://us6.campaign-archive1.com/?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=4cec2fd2af
 
Šajā numurā ir atrodama arī šodien Briselē notiekošas manifestācijas org. dokumenti kā arī ETUC redzējums uz jauno Eiropas ceļa plānu.
 
ETUC plānu: „ investīciju, ilgspējīgo attīstību, kvalitatīvu darbu:   lasiet šeit - http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/event/public-files/etuc_edit_en_0.pdf
 
Šajā numurā ir arī arodbiedrību aicinājums Eiropiešiem piedalīties EU parlamenta vēlēšanās un balsot par tiem deputātu kandidātiem, kuri atbalsta sociāli atbildīgu EU politiku.
Video skatīties šeit:http://www.youtube.com/watch?v=1gh7XsfZ0mw&utm_source=General+EN&utm_campaign=4cec2fd2af-Newsletter_85_EN&utm_medium=email&utm_term=0_1e34eb7c1c-4cec2fd2af-45492097
 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.