• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Darbinieku arodbiedrības zvanu centros


             Darbinieku arodbiedrības  zvanu centros
Jau desmito gadu pēc kārtas, mūsu Globālās arodbiedrība UNI oktobrī, zvanu centra mēnesī izgaismo zvanu centru darbinieku problēmas (apkopojot pasaules mēroga statistiku). Aktuālākās problēmas zvanu centros ir :

 

  • Stress;
  • Procesa vadīšana (management);
  • Darba un veselības aizsardzība;
  • Zems atalgojums;
  • Profesionālisms;
  • Outsoursing un off shoring;

Arī šogad UNI Telecom sektora aktīvisti rīko „Darbības nedēļu” [Contact Center Week of Action] laikā no 2015. gada 19-23.oktobrim. ar moto:  „no stresa līdz algām” (from stress to salary). LSAB prezidente šo pateiktu precīzāk – algas bez stresa.
Pašlaik pasaulē zvanu centros arodbiedrību darbības uzsvars ir sakārtot darba attiecības darbiniekiem ar kontraktiem uz nepilnu darba laiku un uz laiku pieņemtiem darbiniekiem. Tieši šās darbinieku kategorijas zvanu centru industrijā sastapās ar viss lielākām grūtībām.
Zināms, ka uzņēmumos divas trešdaļas kontaktu ar klientiem notiek ar Zvanu Centru operatoru  starpniecību.
Operatoru darbs bieži prasa veiklu, intensīvu darbību, cieši kontrolējamus grafikus un pārtraukumus un notiek  lielās kadru mainības apstākļos.  Rezultātā- pieaug stress un neapmierinātība.
Eiropā turpinās tendence outsorsēt jeb nodot ārējo pakalpojumu sniedzējiem (angļu val. - outsourcing)” Zvanu Centru  darbību.
Vairāk un vairāk Zvanu Centros tiek nodarbināti darbinieki no pagaidu nodarbinātības aģentūrām (temporary agencies) starpniecību,
vai pa tiešo tiek pārvesti uz citu Zvanu Centru, bet ar nestandarta darba noteikumiem, tādiem kā terminēts līgums, vai „zero” stundu līgums.
Daži strādājošie tādu režīmu uzskata sev pa piemērotu (studenti, mājsaimnieces) bet vairākums strādājošo nestandarta darba attiecības nopelna mazākas algas, bez sociāliem labumiem, pie tam strādājot nedrošos darba apstākļos.
Mūsu beļģu kolēģi š.g. 16.oktobrī Briselē organizēja akciju: „uzkāpšana uz mūri”, tā piesaistot uzmanību problēmām, lai meklētu  ceļu uz kompromisiem par pienācīgiem darba līgumiem

Vairāk : http://www.uniglobalunion.org/news/unions-gear-contact-center-week-action

Arī mēs, Latvijā, neatstājām bez ievērības zvanu centru „moderno”  menedžmenta darbošanās.
15.oktobrī  LBAS Konferenču zālē Latvijas republikas Valsts Darba Inspekcija kopā ar arodbiedrību sarīkoja Zvanu Centru konferenci “Darba vide zvanu centros“.  No LSAB piedalījās Digna Soboļeva, LSAB Cēsu arodorganizācija, un Ligita Brahmane.

Semināram bija pieteicies ļoti liels interesentu skaits, kas norāda uz šī jautājuma aktualitāti. Atklājot semināru, LBAS pr.vietnieks Egils Baldzēns norādīja uz svarīgo lomu, ko ieņem zvanu centri Latvijas tautsaimniecībā. Seminārā izskanēja interesantas atziņas par darba vides riskiem, par iespējām uzlabot operatoru darba apstākļus un risku vērtējuma vitalitāti. Savu pieredzi darba vides risku samazināšanā izklāstīja SIA Lattelecom, AS Swedbank, SIA Bite Latvija un LBAS pārstāvji. Darba vides un veselības institūta un Krīžu centra “Skalbes” pārstāvji norādīja uz būtiskākajiem riska faktoriem un veidiem kā tos mazināt.
Plašāku informāciju par konferenci gaidām no  LBAS DA vec. speciālista Mārtiņa Pužula.  Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.