• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Baltijas valstu sakarnieku arodbiedrību tikšanās Viļņā


  

 Šogad 25-26. septembrī LSAB delegācija ,pēc Lietuvas sakarnieku arodbiedrības uzaicinājuma, piedalījās starptautiskajā  pasākumā –„Rudens skola”. Tika apspriestas tādas tēmas, ka: arodbiedrību darbības pieredzes apmaiņa rekrutēšanas jomā ; par koplīgumu satura  uzlabojumiem Baltijas Valstīs. Viena no apspriedes tēmām  bija mūsu Baltijas valstu asociācijas  nākotnes plāni. Pasākumā  dalībnieki: sakaru darbinieku arodbiedrību delegācijas no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Mūsu delegācijas sastāvā bija : Zoja Semjonova, Ligita Brahmane, Vilis Deimantovičs, Aija Daukste un Regīna Šmitmane.

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.