• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Arodbiedrības tiekas ar ekonomikas ministru


31. augustā LBAS dalīborganizāciju pārstāvji tikās ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu. Pasākumā mūsu nozari pārstāvēja LSAB prezidente Z.Semjonova un viceprezidente I.Kalniņa

Ministram uzdotie jautājumi skāra konkrētu nozaru specifiku. Arodbiedrība „Enerģija” interesējās par valsts kapitālsabiedrību uzraugošās institūcijas veidošanu. Ministrs informēja, ka likums par tās veidošanu tiks šogad pieņemts, un reāls darbs pie struktūras izveides sāksies nākamā gada 1. ceturksnī. Institūcijas funkcijas būs – vienotu vadlīniju un uzņēmumu mērķu noteikšana, pārskatu izvērtēšana vienu reizi ceturksnī, savukārt, veidojot dividenžu politiku, būt vidutājai, uzklausot Finanšu ministrijas vēlmes, uzņēmumu padomju un nozaru ministriju viedokļus. Diemžēl, par to, kā tas ietekmēs darbiniekus, arodbiedrība skaidru atbildi nesaņēma.

Sakaru darbinieku arodbiedrība vērsa ministra uzmanību uz AS „Lattelecom” problēmām sociālā dialoga jautājumos ar arodbiedrību, ministrs apņēmās būs par vidutāju sarunās, ja atkārtoti arodbiedrība nespēs rast atbildes uz vairākiem nozīmīgiem jautājumiem saistībā ar koplīgumu un darbinieku pensiju fondu.

Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība interesējās par ministra viedokli saistībā ar veikalu darba laiku svētku dienās, jo Eiropas prakse ir, ka šajās dienās veikali ir slēgti, nodrošinot to darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvaru. Ministrs pauda liberālu viedokli, - ka darbinieki tiek kompensēti, par darbu svētku dienās saņemot apmaksu dubultā apmērā, kā to nosaka likumdošana.

Vēl arodbiedrības interesējās par kvotu sadali biodegvielas ražotājiem un nepamatoti augstajiem zaļās enerģijas tarifiem, - ministrs norādīja, ka viņš ir pirmais ministrs, kura laikā tikko ir pieņemti lēmumi to vairs neatbalstīt. 
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.