• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Arodbiedrības aktualitātes (digest, jeb īss izklāsts)


 

Starptautiski
-par transatlantisko servisa direktīvu
-par darbinieku tiesību aizstāvēšanu
-par Deutsche Post vienošanos ar arodbiedrību
-par šausminošām klimata izmaiņām
-par Vācu arodbiedrību apvienības Ver.di kongresu
-par streikiem
-par UNI pozīciju bēgļu jautājumā
 
1.               1.jūlijā , WikiLeake paziņoja par 2 svarīgu dokumentu gatavību, tanī skaitā TISA (transatlantiska servisa tirdzniecības direktīva). Šā dokumenta tapšanā piedalījās ASV, 28 Eiropas Savienības valstu, kā arī citu 23 pasaules valstu (izņemot BRICS) ierēdni. Pārrunu partneri pārstāv 2/3 pasaules GDP (nacionālā ienākuma). Partneri fokusējās uz to, kā turpmāk sastrādāsies finanšu servisa jomā,  telekomunikāciju un fizisko personu pārvietošanas jomā. UNI globāla arodbiedrība izsaka dziļas bažas par to, ka ar šo darījumu tiek pakļauta reālām briesmām demokrātiski ievēlēto vietējo parlamentu rīcība par savu vēlētāju interesēm!
UNI uzskata, ka šo darījumu (TISA) lobē lielās multinacionālās kompānijas, vēl lielākas peļņas gūšanas nolūkos, nerēķinoties ar strādnieku, fermeru, patērētāju interesēm, veselības un darba drošības prasībām. „Fizisko personu” kustība, kura ir daļa no TISA līguma radīs grūtības migrantu strādniekiem, jo vietējā likumdošana tādus (migrantus) neparedz. Dokumenti par finanšu servisa pakalpojumiem liecina, ka lielās bankas ierobežos vietējās valdības, cenšoties regulēt finanšu sektoru. Risks ir tas, ka viss var beigties ar nākamo finanšu krīzi. UNI uzskata, ka TISA direktīvai trūkst caurspīdības (piemēram paredzētas 5gadus – turēt noslēpumā). UNI aicina savas filiāles visā pasaulē griezties pie nacionālam valdībām ar jautājumu: kāpēc noslēpumā? Kā interesēs? UNI ģenerālsekretārs Filipp Jennings teica: „Tas ir darījums 1% bagātāko planētas iedzīvotāju labā.”
Avots: http://www.uniglobalunion.org/news/alert-new-wikileaks-release-unveils-tisa-threats-regulation-and-democracy
 
2.               Vasaras laikā notikušas vairākas arodbiedrību organizētas akcijas un citas iniciatīvas  sakarā ar situāciju Grieķijā.
 
3.               9.jūlijā Lielbritānijas pasta darbinieku arodbiedrība CWK organizēja kampaņu :  Par „Royal maildarbinieku tiesību aizstāvēšanu”. Arodbiedrība uzskata, ka īpašnieki var mainīties, bet nedrīkst būt aizmirsts par pasta darbinieku tiesībām un garantijām , kādas tās ir šodien .
Avots:   http://www.uniglobalunion.org/news/peoples-post-cwu-launch-campaign-royal-mail
 
4.               Jūlijā UNI dalīborganizācija  no Vācijas  Ver.di paziņoja, ka pēc 4 mēnešus ilgušām darbinieku streika akcijām, Vācu pasta Gigants Deutsche Post – DHL panāca vienošanas ar arodbiedrību par 140000 Deutsche Post strādnieku protekciju sakarā ar gaidāmiem outsourcing pasākumiem. Ka arī  par algu palielinājumu 2016 un 2018 gados ,pārejot darbiniekiem strādāt outsourcing uzņēmumos – Ver.di cer saglabāt darbinieku piederību arodbiedrībai un saglabāt kolektīvo līgumu arī outsourcingā. Tas nozīmē drošākus apstākļus strādniekiem nākotnē.
 
5.               Sakarā ar prognozēm par šausminošām klimata izmaiņām, globālajām katastrofām,-starptautiskās arodbiedrību internacionāles ITUC sapulcē (summit) 14.septembrī Parīzē- arodbiedrības cilvēki kopā ar klimata speciālistiem noformulējuši savu pieprasījumu ANO .
                   Mēs nevaram teikt, ka par to nezinājām! Šodien bankas sakoncentrēja savas pūles ap 2% depozītu likmes, mēģina savaldīt inflāciju, bet ir jādomā par klimata pasiltināšanu.  Klimata izmaiņas ( 2 grādu siltuma palielināšana) – ir briesmas demokrātijai un mieram! Bažas ir tanī, ka politiskā atbildība (reaģēšana) kļūs autoritārāka un lēnam sagraus pilsoņu privilēģijas ,brīvību. Pastāv viedoklis, ka humanitārā krīze var izraisīt 250 miljonu bēgļu!  Klimata izmaiņas ir arodbiedrību bizness!
Avots: http://www.uniglobalunion.org/news/jennings-tells-ituc-meeting-climate-change-union-business
 
6.               Šonedēļ Vācijā notika Vācu lielākās un ļoti ietekmīgas arodbiedrības Ver.di kongress. Savā runā Filipp Jennings apzīmēja dažas arodbiedrību nākotnes nodarbes tēmas un  jautāja delegātiem :
-     vai Jūs gatavi palīdzēt tiem, kuru dzīvokļi un izdzīvošanas līdzekļi ir apdraudēti sakarā ar klimata izmaiņām?
-     vai Jūs esiet gatavi cīnīties par to lai ekonomika strādātu priekš visiem, bet ne  tikai 1% bagātnieku?
-      vai mēs esam gatavi pagriezt vēsturi uz taisnīgumu?
Ļoti uztraucoties par pasaules nedrošību. Fillips teica : „ Nav nekādu darbavietu mirušajā planētā!. Ko mums ir atnesusi neo- liberālā politika?”  Atbilde: „komerciālizēja klimata postu, iedarbināja periodiski atkārtotas  finansiālas krīzes ,kā arī to, ka iestājās bezprecedenta nevienlīdzība.”
                   „Stāvām priekšā neskaidram globālajam tirdzniecības līgumam (TTIP)  „Peļņa augšā, algas lejā”. Ir jāiedarbina jaunais, stabilās ekonomikas modelis ar stiprām arodbiedrībām un kolektīvajām  pārrunām. ”
Kongresā arī runāja par to, ka Eiropai nav vajadzības pēc citiem darba tiesību un darba aizsardzības standartiem!  Ko nesīs TTIP parakstīšana tādā izskatā kā šodien. Vācu arodbiedrība Ver.di saka: ‘’ mēs nevaram atbalstīt Transatlantijas tirdzniecības līgumu (TTIP)!
Laba ziņa: Kongresā paziņoja, ka Vācu arodbiedrībā Ver.di iestājās 100 000 jaunu arodbiedrības biedru!
Avots:  http://www.uniglobalunion.org/news/philip-jennings-brings-verdi-congress-its-feet
 
7.               Somu arodbiedrības biedri protestē pret Somu valdības uzbrukumu darba likumdošanai Helsinkos (Somijā)  18.septembrī, notika ļoti iespaidīga demonstrācija un streiks.
Avots:http://www.uniglobalunion.org/news/finnish-workers-out-force-mass-demonstration-against-anti-union-attack
 
8.              UNI pozīcija par bēgļu tēmu
UNI pievienojās ITUC aicinājumam atbalstīt 200000 migrantu no Tuviem Austrumiem (Middle East) sākotnēji, un visām Valstīm kopā risināt šo tēmu, bāzējoties uz atbildības un solidaritātes stratēģiju ,kā arī uz uzticības (trust) principu..
UNI ģenerālsekretārs Filipp Jennings teica: „Cilvēki saka, ka ir jāpalīdz bēgļiem. Aktīvisti organizē konvojus laikā ,kad bēgļi pārvietojas pa ielām ... Ar dažiem izņēmumiem, lēnām, bet valdības sāk reaģēt. Valdībām ir labāk jāsagatavojas šai tēmai, jo šodienas situācija- ir tikai sākums. Jau šodien pasaulē strādā 300 miljoni migrantu strādnieku, bet tas ir tikai piliens okeānā salīdzinot ar to bēgļu vilni, kas nāks klimata izmaiņu dēļ, tuvākajā desmitgadē . G20 sammitā ( šogad novembrī), 20 lielvalstu līderiem būtu steidzīgi jāpieņem jēdzīgus un konstruktīvus migrantu krīzes risinājumus. „
 Pasaules arodbiedrību konfederācijas ITUC  ģenerālsekretārs Sharan Burrow  teica:
„Tā nav tikai Eiropas krīze – tā ir globālā krīze. 70 gados Pasaule sastapās ar lielāko migrantu pieplūdumi. Divi miljoni bēgļu, galējas nabadzības dēļ, un kara konflikta rezultātā bija tikai no Turcijas!  Solidaritāte un līdzjūtība mēdz būt galvenais gan šajā, gan citas humanitārās krīzes risinājums. Neskatoties uz dažādu attieksmi dažādās valstīs, -vienalga, globālajiem līderiem (G20) jāstrādā kopā, lai veicinātu  konflikta izbeigšanu it  īpaši Irānā un Sīrijā, kuri izraisīja šo migrācijas krīzi.”
 
Avots: http://www.uniglobalunion.org/news/uni-joins-ituc-backing-un-migrant-call
 
 
Par notikumiem nacionālajā līmenī
 
- NTSP, sociālie partneri, budžets, nodokļi
- Latvijas darba devēji piedāvā darba likumdošanas pasliktināšanu
- Latvijas arodbiedrības piedalās protestos pret uzbrukumiem darba likumdošanai
 
Arī mūsu arodbiedrības cilvēki šajās vasaras laikā aktīvi piedalījās Latvijas arodbiedrības  rīkotos pasākumos, piketē, kā arī Nacionālās trīspusējās padomes saietos.
 
1.    Šovasar NTSP (Nacionālā trīspusējā padomē ) valdības sociālie partneri vienoti nostājas par pamatotāku un caurspīdīgāku valsts budžetu, valsts nodokļu politiku un pārvaldi. Ilgi nevarēja vienoties, vairākas reizes bija jāsanāk kopā valsts pārstāvjiem un sociālajiem partneriem apspriesties. Konstruktīvai rīcībai nākotnē tika izveidota kopīgā sociālo partneru ( arodbiedrības + valsts + darba devēji ) budžeta un nodokļu politikas apakšpadome, kurā arī notiks interešu kaujas. Darbam šajā NTSP apakšpadomē no arodbiedrību puses tika ievēlēta Sakarnieku arodbiedrības pārstāve Irēna Liepiņa.
 
Parakstīts NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes nolikums .
 
Nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadome ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – NTSP) sastāvdaļa, kurā piedalās pieci darba devēju pārstāvji, pieci arodbiedrību pārstāvji un pieci valdības pārstāvji (FM). No LSAB piedalās viceprezidente Irēna Liepiņa.
 
Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību fiskālās politikas, valsts budžeta un nodokļu jautājumu pilnveidošanā. Izveidotā apakšpadome:
 
·         izskata valsts fiskālās politikas, valsts budžeta un nodokļu politikas aktuālos jautājumus, izvērtē atbilstošo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus pirms to izskatīšanas NTSP;
·         izskata atbildīgo valsts institūciju pārskatus par stāvokli budžeta un nodokļu jomās;
·         veic informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicina sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī.
 
Pirmā apakšpadomes sēde notika augusta beigās pirms ārkārtas NTSP sēdes par budžetu un nodokļiem. Nākošā tikšanās paredzēta šo trešdien, 30.septembrī ar Saeimas frakcijām.
 
Vairāk par šo LBAS mājas lapā www.lbas.lv .
 
2.    Darba devēji atkārtoti aktualizēja jautājumu par Latvijas darba likuma pasliktināšanu (85. un 110.pants). Arodbiedrībām jau ir viennozīmīgs biedru viedoklis (vācām parakstus un sūtījām Saeimai gadu atpakaļ). Tomēr, pirms gada, Saeima neuzdrošinājās kardināli pasliktināt darba likumu, bet šodien atkal šo tēmu aktualizē darba devēji! Tēma: „Mazāk maksāt, vairāk strādāt ar mazākām garantijām”.
 
Līdzīgi procesi, tikai vēl drūmāki, notiek Lietuvā, kur arodbiedrības sarīkoja massu protestu. Arī mēs, latvieši, gājām piketēt pie Lietuvas vēstniecības šeit, Rīgā, iesniedzam vēstniekam protestu pret darba likumdošanas pasliktināšanu strādājošiem!
 
Latvijas delegācija solidarizējās ar lietuviešu arodbiedrības biedriem Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, piedaloties vērienīgā demonstrācijā.
Vairāk uzzini šeit:http://www.lbas.lv/news/1099
 
3.    Pilnā sparā EU notiek aktivitātes ,konferences, akcijas, protesti.
Interesanti: Latvijā notika LBAS Jauniešu forums.
 
Vairāk uzzini šeit:http://www.lbas.lv/news/1105
 
Par notikumiem nozares līmenī
 
Neskatoties uz, tā saucamo ,,atvaļinājumu periodu ”– šī vasara sanāca bagāta ar dažādiem notikumiem:
 
1)    Valdes sēdes.
LSAB speciālisti sagatavoja labu ziņojumu LSAB valdes sēdēm par darba tiesību un darba aizsardzības situāciju sakaru uzņēmumos. Apsprieda kādā veidā būtu jāsadarbojas, piemērām darba aizsardzības jomā, apstākļos, kad šis dienests ir outsorsēts, vai darba devēja atbildības līmenis pasliktinājies ? vai tiek savlaicīgi ņemti vērā darbinieku ieteikumi? Vai konstruktīvi pildās koplīgums?
Tikpat rūpīgi un ieinteresēti tika veikts apskats par darbinieku iesniegumiem, pretenzijām tiesiskajā jomā.
LSAB valde pieņēma lēmumu aktīvi piedalīties LBAS darbībā sakarā ar jaunajiem darba devēja iniciatīvām darba likuma pasliktināšanu. Kā arī turpināt tiesvedību ar Lattelecom darba devēju sakarā ar koplīguma 100.panta nepildīšanu (vienpusēji pārtraukta darbinieku pārstāvja uzraudzība pensiju fonda pārvaldes institūciju darbībām).
 
2)    LSAB uztur koleģiālās un draudzīgas attiecības ar mūsu kaimiņiem Lietuviešu un Igauņu sakarniekiem. Katru gadu sanākam kopā, lai apspriestu situāciju un arī to, ko varam darīt, lai nepasliktinātos , bet uzlabotos darbinieku pozīcijas. Tā ka Telekom sektorā mūsu arodbiedrības biedru lielākai daļai ir viens mātes uzņēmums – TeliaSonera, tad arī arodbiedrības ietekme varētu būt daudz efektīvāka un konstruktīvāka.
Šogad parakstījām Arodbiedrību alianses sadarbības līgumu –Alliance TeliaSonera Baltic Agreement.
 
Vairāk šeit: http://www.lsab.lv/
 
3)    Notika vairākas jauniešu sapulces.
Nolemts sasaukt LSAB jauniešu forumu.
 
4)    Notikušas vairākas pārrunas ar darba devēju par atalgojuma tēmām ( LTC, „Citrus”)
Diemžēl galvenā tēma – algu fonda pārdale ...
 
5)    Atjaunojās ( ik nedēļu) regulāras viedokļu apmaiņu sanāksmes pastā . Formāts: personāla direktore un arodbiedrības priekšsēdētāja
 
6)    Sports.
Par veiksmīgu, mūsu tradicionālo sports pasākumu, ir publicēti arī rezultāti.
Vairāk šeit: http://www.lsab.lv/lv/brivais-laiks/p0/
 
 
7)    Par ekskursijām vairāk šeit: http://www.lsab.lv/lv/brivais-laiks/p1/
 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.