• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Arodbiedrības aktualitātes 2013.gada 6.jūnijs- 20.jūnijs


 

Arodbiedrības aktualitātes  2013. gada 6.jūnijs – 20.jūnijs
Kopskats:
Starptautiskā līmenī
·         Eiropas Savienības valstīs ir liels jauniešu-bezdarbnieku skaits,(~50%), it sevišķi Portugālē, Spānijā, Eiropas Dienvidos.
·         Eiropa streiko.
·         Arābu pasaulē turpinās nemieri . Piemēram : Turcijā nemiers sākās pret lielveikala būvēšanu Gezi parkā. Nemiers pārauga protestā pret premjera antidemokrātisko politiku. UNI informēja, ka Turcijā notiek arodbiedrību tiesību pārkāpumi, tajā skaitā ir arestēti daži arodbiedrības līderi
·         Globālo arodbiedrību padome (concil) bŗīdināja Turcijas premjerministru Redžepu Tajipu Erdoanu par nepieciešamību atsākt reālu dialogu ar tautu un tās pārstāvjiem.
·         Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) nobažījusies par antidemokrātiskām izpausmēm Eiropā – nāk klajā ar iniciatīvu visām EU valstīm atbalstīt Eiropas Sociālo paktu. Tas nozīmē, ka ne tikai biznesa interesēm jābūt aizsargātām, bet arī darbinieku sociālajai dimensijai jābūt prioritātēs!.
·          Sakarā ar biznesa finansializāciju, par dažu darba devēju primāro mērķi ir kļuvuši tikai peļņas rādītāji, kā rezultātā darba aizsardzībai līdzekļi ir minimizēti. Tādas politikas rezultāts, kā spilgts piemērs, Bangladešas Tautas Republikā sabruka ēka, kurā strādāja 1100 darbinieku. Visi tobrīd strādājošie darbinieki gāja bojā. Globālās arodbiedrības kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām uzreiz sāka pārrunas ar lielo pasaules firmu īpašniekiem, kuri izmanto darbiniekus savas produkcijas ražošanā, par to, lai arī viņi uzņemas atbildību par darba drošības pasākumiem, tajā skaitā izmaksu ziņā. Uz šo dienu vairāk nekā 50 Pasaules globālie brendi (kampaņas) ir parakstījušas vienošanos „Par atbildīgu biznesu” Starptautisko Darba Organizāciju (ILO) ēkā Ženēvā. Tas ir pirmais tāda veida globālais līgums.
·          Turpinās streiku akcijas, tā piemērām, Anglijā (UK) apsardzes kompānijās darbinieki (CAPGEMINI) sākuši streiku sakarā ar neapmierinātību par virsstundu apmaksu, par to, ka nav pārskatāma (caurspīdīga) darba samaksas sistēma un ka arodbiedrība netiek iesaistīta. Zviedrijā – darbinieki streikojuši par to, lai tiktu ņemtas vērā arodbiedrības prasības iekļaut koplīgumā arī gadījuma un terminētos darbiniekus kā arī par pamatalgas līmeņa paaugstinājumu. Streiks beidzies ar arodbiedrības uzvaru.
·          European Trade Union Confederation (ETUC), kurā apvienotas arodbiedrības no visām EU valstīm ( t.sk. mūsu LBAS), pieņemts lēmums, ka ETUC ģenerālsekretāram un sekretāram ir jāapbraukā visu dalībvalstu premjeri, lai skaidrotu arodbiedrības pozīciju par nepieciešamību izbeigt politiku bāzētu uz izdevumu ekonomiju uz tautas rēķina, jo tas pieveda pie bezprecedenta bezdarba un pirktspējas krituma, dzīves līmeņa pazemināšanas, ienākumu nevienlīdzības un t.t. Runa iet par to, lai Eiropā būtu kopīgi pieņemts Sociālais pakts. 19.jūnijā ETUC sekretārs P.Išerts bija atbraucis uz Latviju un tikās ar mūsu premjeru. LBAS organizētājā mītiņā pie Ministru kabineta piedalījās vairāk nekā 1500 cilvēku, tajā skaitā no LSAB 96 arodbiedrības biedri. Tika uzsākta vēstuļu akcija “Rokas nost no Darba likuma!”
 
Nacionālā līmenī  
·         tupinās darbība sakarā ar Darba likuma un Arodbiedrību likuma izmaiņām Latvijā. Eiropas līmenī mūsu cilvēki piedalās ETUC kongresa sagatavošanā. Lozungs: ‘’Laiks sociālai Eiropai!” Jūnija sākumā Īrijā (Dublinā) notika vidustermiņa izvērtēšanas konference (Starpkongresu), kurā situāciju vērtē no sekojošām pozīcijām:
 
o   krīze pieprasa lielāku Eiropas arodbiedrību iesaisti ;
o   krīze pieprasa solidaritāti;
o   krīze pieprasa līdztiesību; 
o   krīze pieprasa minimālo standartu ieviešanu Eiropā.
·           Latvijā turpinās tādi procesi, kā atalgojuma samazināšana ( kā piemērs - slodžu samazināšana vai neapmaksāto virsstundu pieaugums), darba sistēmas nomaiņa - no laika uz gabaldarba sistēmu, pieaug netipisko ( pašnodarbinātie, uzņēmēji ) darbinieku skaits uzņēmumos, kas negatīvi ietekmē darba spēka cenu un ne vienmēr garantē kvalitāti (kā produkta, tā arī servisa...).
·         10.06.2013. pie Latvijas tiesas LBAS dalīborganizācijas piketēja ,lai atbalstītu Latvijas aviācijas dispečeru arodbiedrības līderi, kurai nelikumīgi tika uzteikts darbs!
·         Turpināsies pārrunas starp LBAS un Valsts institūcijām par nodokļu politikas veidošanu.
 
Nozares līmenī
·         Sakarā ar lielām izmaiņām LP Vadībā notikušas dažas izmaiņas sociālajam dialogam atvēlētajiem laikiem. Pozitīvais faktors - nav nomainīta vai atcelta dialoga tematika. Tā 13. jūnijā LSAB birojā mēs iepazināmies ar jauno LP personāla direktori un uzreiz iesākām diskusiju par aktualitātēm uzņēmumā (piemēram - par pastnieku-pensiju piegādātāju situāciju saistībā ar piemaksām pie darba algas, par Līgo prēmijas nosacījumiem, par atalgojuma perspektīvām ). LP attīstības padomes sēde (pēc LP jaunā Valdes priekšsēdētāja p.i.) tika pārplānota no 11.06.2013 uz 19.06.2013 Izskatāmais jautājums – LP darbības perspektīvas.
·         LT uzņēmumā: Sociālā dialoga apspriedes notika ar „Citrus Solution’’ vadību par uzņēmuma jauno stratēģiju un darbinieku iesaisti .Apspriedām darba devēja priekšlikumu par summētā darba laika perioda pagarinājumu, kā arī mainīgās samaksas rezultātus. 14.06.2013.g sociālā dialoga tēma ar LT personāla vadītāju- par izmaiņām lielajās amatu grupās.
·         Sakarā ar to ka atkal presē aktualizēta LT privatizācijas tēma,- rakstījām LR satiksmes ministram un LR ekonomikas ministram vēstules no LSAB ar lūgumu skaidrot šo tēmu. Ir saņemtas atbildes ar konkrētiem tikšanās datumiem. Par rezultātiem-ziņosim.
·         Jūnija vidū LSAB, kā dalībnieks divos projektos, ir parakstījis sadarbības līgumu 2013 gadam ar SINTTAV Portugāles radniecisko arodbiedrību. Mūsu arodaktīvistiem būs iespēja piedalīties EU projektos.
·         Turpinās trīspusējais sociālais dialogs EU pasta nozarē. Tā ietvaros no LSAB pasta sektora Edmunds Bebrišs kopā ar LP administrācijas pārstāvi Briselē piedalījās Eiropas pasta sektora sociālā dialoga komisijas sēdē. Apsprieda EU pasta nākotnes perspektīvas..
·         MK ir apstiprināts jauns ‘’Likums par arodbiedrībām”. Kritiskās piezīmes: arodbiedrībām tagad nav jāpiedalās dzīves līmeņa jautājumu risināšanā valstiskā līmenī. Arodbiedrību veto tiesības ir pārliktas uz Darba likuma 110 pantu. Par pašu Darba likumu diskusijas ir pārliktas uz 8 jūliju. Pašlaik iet cīņa par Darba likuma 68. pantu.
 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.