• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Aktualitātes no 7. līdz 11.maijam


7.05
 
8.05
 
9.05
Regulārā tikšanās ar Latvijas Pasta vadību par aktuāliem personāla jautājumiem, par sadarbību darba samaksas noteikšanā, par jaunā Koplīguma publiskošanu, u.c.
No arodbiedrības puses sanāksmē piedalās LSAB prezidente Z.Semjonova, viceprezidente I.Kalniņa un LPAB priekšsēdētāja R.Šmitmane.
 
LSAB prezidente Z.Semjonova, viceprezidente I.Kalniņa tiekas ar Lattelecom Personāla direktori I.Roni un pārrunā jautājumus, kas saistīti ar netipiskām nodarbinātības formām (uzņēmēji, pašnodarbinātie) un arodbiedrības priekšlikumus par nodokļu atvieglojumiem koplīgumos paredzētajām sociālajām garantijām.
 
9.-10. LSAB Attīstības projektu vadītājs K.Strauts Briselē (Beļģija) piedalās UNI-Eiropa  Pasta un Loģistikas sektora seminārā „Trade Unions preparing for change in the Postal Industry” („Arodbiedrības gatavojoties pārmaiņām pasta nozarē”).
 
10.05
LSAB prezidente Z.Semjonova un viceprezidente I.Kalniņa piedalās NTSP sēdē Ministru kabinetā, kur izskata darbaspēka nodokļu iespējamās izmaiņas, vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes gaitu, priekšlikumus par atbalstu legālajai nodarbinātībai, nosakot nodokļu atvieglojumus koplīgumos paredzētajām sociālajām garantijām u.c. jautājumus. Vairāk>>>http://www.lsab.lv/lv/jaunums/get/nid/227
 
11.05
Seminārs par profesionālās izglītības attīstību „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstībā - problēmas un risinājumi”. Piedalās LSAB Attīstības projektu vadītājs K.Strauts.
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.