• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Aktualitātes no 23.līdz 28.aprīlim


 

23.04
LSAB nosūta vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam V.Dombrovskim, kurā aicina veikt pasākumus pasta darbinieku un klientu interešu aizsardzībai pasta pakalpojumu sektora liberalizācijas gadījumā.
 
LSAB viceprezidente I.Kalniņas  tiekas ar  LMT arodbiedrības vadītājas  E. Jasenoviču un viņas vietnieci. Izskatīja sadarbības iespējas un vienojās, ka nepieciešamas turpmākas tikšanās.
 
24.04
Lattelecom Pabalstu komisijas sēde. Piedalās Arodbiedrības Uzticības personas L.Katkeviča (komisijas vadītāja) un U.Liepa.
 
Lattelecom Arodbiedrības Uzticības persona L.Katkeviča -  Valsts Darba inspekcijā sakarā ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu.
 
25.04
Lattelecom Arodbiedrības Uzticības persona U.Liepa – tikšanās par vides aizsardzības jautājumos ar RBAD darbiniekiem un  tiešo vadītāju.  
 
26.04
Lattelecom Arodbiedrības Uzticības persona U.Liepa piedalās LBAS organizētajāPasaules darba drošības dienas Noslēguma konferencē.
 
LSAB Jauniešu padomes pārstāvji piedalās LBAS darba seminārā argumentēšanas prasmju attīstīšanai "Sarunas vadība efektīvai komunikācijai".
 
27.04
Arodbiedrības Uzticības personas L.Katkeviča un U.Liepa kā Lattelecom grupas uzņēmumu darbinieku pārstāvji piedalās A/S Pirmais Slēgtais pensiju fonds Plānu komisijas sanāksmē
 
28.04
Latvijas Pasta arodbiedrības aktīva un uzņēmuma vadības sanāksme. Vienbalsīgi arbalsta jaunā koplīguma parakstīšanu. Koplīgumu paraksta no Arodbiedrības puses LSAB prezidente Z.Semjonova un LPAB priekšsēdētāja R.Šmitmane, no Darba devēja puses VAS Latvijas Pasts Valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.