• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Aktualitātes no 17.līdz 22.martam


17.03.
Ogres arodkomiteja ar Lattelecom Sociālā fonda finansiālu atbalstu organizē darbinieku kolektīvu teātra apmeklējumu Rīgā
20.03.

Lattelecom Arodbiedrības Uzticības personu sanāksmē darba devējs informē par CS atalgojuma sistēmas pilnveidošanas iecerēm un OC darbības vadības dienesta prioritātēm 2012.gadam.

21.03. 
Regulārā iknedēļas tikšanās ar Latvijas Pasta vadību. Darba devējs informē par nodomu veikt darbinieku kolektīvo atlaišanu. Izskata no darbiniekiem saņemtās sūdzības.
 
Tikšanās ar A/S Baltijas Tranzītu serviss vadību, lai saskaņotu viedokļus un organizētu Izlīgšanas komisijas darbību kolektīvā darba strīda atrisināšanai.  
22.03. 
Revīzijas komisija veic gadskārtējo LSAB finanšu pārskata revīziju un grāmatvedības datu uzskaites kontroli.
 
Tikšanās ar Rīgas Tehniskās koledžas vadību par ārpus formālās izglītības eksāmena norises kārtību kvalifikācijā „Klientu apkalpošanas speciālists” LSAB biedru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un komunikācija ar Rīgas Tehniskās koledžas IKT nozares 4.kursa studentiem par arodbiedrību lomu sociālā dialoga veidošanā. Piedalās LSAB attīstības projektu vadītājs K. Strauts.
 
LSAB prezidente Z.Semjonova un viceprezidente I.Kalniņa piedalās TVC arodorganizācijas  atskaites sapulcē, kur notiek plašāka diskusija par izmaiņām Koplīgumā saistībā ar individuālās labumu izvēles ieviešanu.

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.