• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
LSAB pārstāvis piedalās konferencē “Jauns sākums koplīgumu slēgšanai Eiropā” Bukarestē, Rumānijā2019. gada 25. jūnijā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedre Diāna Ropša piedalījās Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Rumānijas darba un sociālā taisnīguma lietu ministrijas rīkotajā konferencē “Jauns sākums koplīgumu slēgšanai Eiropā“ /A New Start for Collective Bargaining in EuropeRumānijas prezidentūras ES Padomes konteksta ietvaros. Konferencē piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, ES dalībvalstu darba ministrijām, Eiropas un nacionālā līmeņa sociālie partneri. Konferences mērķis ir apkopot labo praksi par sociālo partneru ietekmi ekonomikā un sociālo partneru sadarbības kapacitātes stiprināšanu visā Eiropā.

Vecās demokrātijas valstīs trīspusējais dialogs starp valdību, darba ņēmēju pārstāvjiem un darba devējiem ir pierādījis sevi kā efektīvs veids kā ar sektoru koplīgumu palīdzību samazināt algu nevienlīdzību, uzlabot darba apstākļus, samazināt migrāciju un brain drain ( kvalificēta darba spēka aizplūšanu), kā arī izskaust sociālo dempingu. Ilgtermiņā šādu koplīgumu esamība veicina produktivitāti, nodrošina bezdarba līmeņa samazināšanos, mazina sociālo nevienlīdzību, piemēram, Slovākijā ir par 20% augtākas algas tiem darba ņēmējiem, kuri strādā uzņēmumos, kur ir noslēgts koplīgums.

Galvenie izaicinājumi :

  • Kā panākt konstruktīvas, brīvprātīgas un darba ņēmējam labvēlīgākas vides izveidi sociālā dialoga un koplīgumu ietvaros;
  • Valdībai ir jāatbalsta godīgas pārrunas, kur darba devējam nav iespējas atteikties vai novilcināt laiku, lai sēstos pie pārrunu galda ar arodbiedrību;
  • Koncentrēties uz sektoru koplīgumu noslēgšanu, nevis koplīgumiem uzņēmumu līmenī, jo pēdējais prasa daudz laika un ir sadrumstalota pieeja sociālā dialoga ieviešanā;
  • Veicināt sociālo partneru kapacitāti, lai atbilstoši pārstāvētu darbinieku intereses trīspusējās sarunās sociālā dialoga ietvaros.

Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūras Starptautiskā Darba organizācijas reģionālais direktors Heins Kollers ( Heinz Koller) norādīja, ka atšķirībā no sektora koplīgumu pārrunām, darba devējam ir viegli izmantot sarunu modeli uzņēmumu līmenī savā labā, ignorējot darba ņēmēju intereses, jo nodrošina sašķeltību, tādā veidā mazinot iespēju noslēgt koplīgumus. Ir svarīgi panākt koplīgumus sektora līmenī jeb ģenerālvienošanos, jo tie dod ieguldījumu visas sabiedrības labā, uzlabojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī kopsummā.

Eiropas darba devēju konfederācijas “BusinessEurope” pārstāvis Nils Trampe norādīja, ka sociālā kohēzija tādās valstīs kā, piemēram, Dānija ir augstā līmenī un tas nozīmē, ka trīspusējās sarunas par koplīgumu noslēgšanu var būt rezultatīvas visām pusēm arī citās Eiropas valsīs, galvenais ir atrast optimālo risinājumu.

Kā papildus pozitīvs aspekts sektoru koplīgumiem, ir mazāks cilvēku atbalsts populistu partijām, ja sabiedrība ikdienā jūtas droša par savu nākotni kā norāda Darba un sociālo lietu ministrijas ( BMAS) pārstāvis Sebastians Kuncels (Sebastian Kunzel).

Klēra Kautmane ( Claare Coatman) no Lielbritānijas Arodbiedrību kongresa (TUC) kā vienu pozitīviem aspektiem organizēšanā minēja, ka darba devējam ir pienākums pieņemot darbā darbinieku nodrošināt viņu ar informāciju par arodbiedrību darbu un iedot pieteikuma formu , lai darbinieks varētu iestāties arodbiedrībā. Apvienojoties arodbiedrībā un noslēdzot koplīgumu, iegūst abas puses – gan darbinieki, gan darba devēji.

 

Ar cieņu,

Diāna Ropša

LSAB valdes locekle

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.