• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
16.01.2018
Semināra "Arodbiedrību ietekmes vairošana" materiāli
23.01.2018
Katram biedram šogad - iesaistīt arodbiedrībā vismaz vienu jaunu biedru!
24.01.2018
Ir iznācis tiesu prakses apkopojums darba lietās.
31.01.2018
Tikšanās ar Ministru prezidentu M. Kučinski.
01.03.2018
LSAB biedri apmeklē izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī
02.03.2018
Organizēšanas forumu 17-18.aprīlī Briselē
05.03.2018
5. UNI World kongress Liverpūlē
14.03.2018
Tikšanās ar Baltijas jūras tīkla arodbiedrībām
15.03.2018
LSAB pārstāvji piedalās konferencē Skopjē
16.03.2018
Par LSAB un LTC sanāksmi 16. martā
19.03.2018
Latvijas valsts simtgades svinības
20.03.2018
LSAB senioru kultlūras pasākumi februārī un martā
21.03.2018
Ir vērts iestāties LSAB!
23.03.2018
LSAB biedru no Lattelecom grupas dalība ESF projektā Kopenhāgenā
29.03.2018
Jaunākās LSAB ziņas
04.04.2018
LSAB biedru Lieldienu ceļojums uz Prāgu
06.04.2018
LSAB konference "Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē - attīstībai un izaugsmei" , Projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002)
12.04.2018
Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde
16.04.2018
Intervija ar LBAS priekšsēdētāja vietnieci, LSAB prezidenti I. Liepiņu par gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā
16.04.2018
LSAB Latvijas Pasta arodorganizācijas biedru kruīza brauciens ar prāmi
17.04.2018
Noslēdzot ģenerālvienošanos, lielāka alga, bet mazāka apmaksa par virsstundām
24.04.2018
LSAB biedre Lattelecom grupas pārstāve Ligita Brahmane piedalījās Eiropas Komisijas projekta VP/2017/003/0031 izbraukuma forumā Sofijā.
26.04.2018
LSAB Izbraukuma seminārs Jelgavā ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
30.04.2018
Skaistus un patriotiskus svētkus!
04.05.2018
Latvijas Pasta arodorganizācijas ekskursija uz Lietuvu
05.05.2018
Ceļojums uz Gruziju
06.05.2018
LSAB biedru ceļojums uz Azūra krastu Francijā
07.05.2018
LSAB Jelgavas pasta AO biedru ekskursija uz Baltkrieviju
10.05.2018
ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūta) seminārs - "Netipisku darbinieku (pašnodarbināto) pārstāvība un organizēšana"
20.05.2018
LSAB Seniori ekskursijā "Citāda Latgale"
30.05.2018
Jaunākās LSAB ziņas
31.05.2018
LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs ES projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
04.06.2018
Rīta panorāmas intervija ar LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu
09.06.2018
LSAB biedru ceļojums uz Dundagu un Lībiešu krastu.
13.06.2018
LBAS-ETUC-LVS seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”
19.06.2018
Gaišus Līgosvētkus!
16.07.2018
LSAB senioru ekskursija uz Lietuvu
18.07.2018
Jelgavas Pasta arodorganizācijas laivu brauciens pa Ventu
20.07.2018
LSAB biedri piedalās ESF projekta konferencē Skopjē
23.07.2018
Lūgums palīdzēt LSAB biedrei
28.07.2018
LSAB biedru ceļojums pa Zemgali "Izgaršojam Zemgali! Mālkalnu sieri, piparmētras un garšīgās konfektes"
15.08.2018
Sēdoša darba veicējiem jāstiprina dziļos muskuļus
16.08.2018
Nāc un pievienojies LSAB


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.